Przed Sierpniem był Lubelski Lipiec

Miejsce wydania: Lublin

Wydawnictwo: Info Studio Agencja Reklamowo-Wydawnicza

Publikacja na podstawie materiałów z konferencji „Lubelski Lipiec. Dziedzictwo Solidarności”, Lublin, 14 czerwca 2010 r.

 

Strajki w lipcu 1980 roku na Lubelszczyźnie były społeczną reakcją na zapowiedzianą przez komunistyczną władzę podwyżkę cen. Jednak ich tło było znacznie szersze i głębsze. To na Lubelszczyźnie najsilniej skumulowało się społeczne niezadowolenie spowodowane pogarszającą się sytuacją materialną i warunkami życia codziennego w PRL. To tutaj było znacznie gorzej niż w innych regionach kraju. Takie też były postulaty strajkujących w lipcu 1980 roku załóg. Domagano się wówczas poprawy warunków socjalno-bytowych, zniwelowania dysproporcji płacowych oraz zrekompensowania wprowadzonych podwyżek cen. I być może aspekt społecznego niezadowolenia z warunków życia w PRL jest najważniejszy w tłumaczeniu przyczyn wybuchu Lubelskiego Lipca.

fragment ze Wstępu