Dąb Lubelskiego Lipca 1980

Na terenie puławskich Azotów został posadzony Pamiątkowy Dąb Lubelskiego Lipca 1980. W pobliżu drzewa, 18 sierpnia br., odsłonięto tablicę upamiętniającą strajki.

– Zakład Azotowy Puławy był jednym z kluczowych ośrodków przemysłowych Lubelszczyzny w 1980 roku. Ten najjaśniejszy, chemiczny i strategiczny punkt na mapie Polski w lipcu 1980 roku wypowiedział władzy posłuszeństwo, więc udział puławskich Azotów w Lubelskim Lipcu był bardzo znaczny – powiedział Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, który wraz z Markiem Wątorskim z-cą przewodniczącego, w asyście pocztów sztandarowych regionu i oddziału, reprezentowali Zarząd Regionu podczas uroczystości.

Po 41 latach zrodził się pomysł na upamiętnienie bohaterów Lubelskiego Lipca w Puławach. – – Tutaj nie mieliśmy namacalnego dowodu  upamiętnienia tych bohaterskich pracowników, którzy mieli odwagę w tamtych latach i zastrajkowali – mówił na uroczystości przewodniczący komisji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty Puławy, Piotr Śliwa.

W obecności uczestników lipcowych strajków, członków NSZZ „Solidarność”, władz związkowych, samorządowych miejskich, powiatowych i władz Spółki, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy. Modlitwę za uczestników strajków i poświęcenia Dębu z tablicą dokonał ks. kan. Aleksander Zeń.

Warto w ten sposób utrwalać pamięć odwagi pracowników którzy wystąpili przeciwko reżimowi komunistycznemu w Puławach – podkreślił Sławomir Kamiński, przewodniczący Rady Oddziału Puławy Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.  Wiceprezes Grupy Azoty Puławy, Jacek Janiszek, podkreślił potrzebę odbudowania pamięci o puławskich wydarzeniach Lubelskiego Lipca – wspólnie z NSZZ „Solidarność” odbudowujemy tę pamięć. Jak twierdzą historycy, skuteczny protest w lipcu 80 roku na Lubelszczyźnie tak naprawdę uruchomił całą lawinę wydarzeń i zmian ustrojowych w kraju, bez Lubelskiego Lipca nie byłoby sierpnia na wybrzeżu.