Lubelski Lipiec 1980

W Lublinie rozpoczęły się regionalne obchody 41. rocznicy Lubelskiego Lipca. W piątek 9 lipca br. uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności  przy Drodze Męczenników Majdanka.

– Lipiec 1980 to był fundament i początek zrywu roku 1980 roku i powiewu ducha potrzeby wolności, który później przeszedł na Wybrzeże czy na Śląsk – mówił przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ “Solidarność”, Marian Król. – W zasadzie ogarnął on całą Polskę, bo wówczas cały kraj upominał się o swoje racje, o wolność, o demokrację. Cała Polska podniosła głos, że chce inaczej żyć. To, że ludzie chcieli słuchać Słowa Bożego, domagali się mszy świętej w środkach masowego przekazu, to wszystko legło u podstaw tego zrywu na Lubelszczyźnie.

W uroczystości wzięli udział bohaterowie Lica 1980, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz delegacje NSZZ „Solidarność” z naszego regionu.