FŁT Kraśnik

Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku (FŁT Kraśnik) postulaty: poprawa warunków socjalno-bytowych, nie represjonowanie strajkujących, podwyżki płac, zmiana dyrektora ośrodka.

MPK Kraśnik

W 1990 r. przedsiębiorstwo odłączyło się od MPK Lublin, a w 1992 r. powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o. o. w Kraśniku.

PTHW Kraśnik

Przedsiębiorstwo Terenowe Handlu Wewnętrznego w Kraśniku