Cefarm Lublin

Obecnie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-Lublin S.A., al. Spółdzielczości Pracy 78.

CPN Lublin Rozdzielnia

adres: działalność: magazynowanie, transport i dystrybucja przetworów naftowych strajk w 1980 r.: 18 lipca