TRANSBUD Zamość

postulaty m.in.: podwyżka stawek godzinowych, organizacja stołówki przyzakładowej, otwarcie sklepu na terenie zakładu z możliwością zakupu mięsa po cenach sprzed 1 lipca, właściwe utrzymanie dróg dojazdowych na terenie budowy