Kołakowski Andrzej

Urodził się w dniu 12 sierpniu 1964 r. w Międzyrzeczu. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych (1989), gdzie w 2006 r. obronił pracę doktorską. Jest uznanym poetą […]

Oszajca Wacław, ojciec jezuita

Urodził się w dniu 28 września 1947 r. w Źwiartowie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, studiował na Wydziale Teologii (1971), na którym w 1976 uzyskał licencjat […]