Woźnica Janusz

Urodził się 23 lutego 1949 r. w Miączynie koło Zamościa. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (1975 r.). Od 1975 r. nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława […]

Zamościński Kazimierz Jan

Urodził się 7 kwietnia 1936 r. w Jankach k. Hrubieszowa. Ukończył ZSZ w Hrubieszowie (1953 r.). W latach 1953-59 pracownik Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa (ZNMR) w Nieledwi koło Hrubieszowa, w […]