Bujak Franciszek

Urodził się w dniu 16 listopada 1946 r. w Pleśnej k. Tarnowa, zmarł w dniu 28 stycznia 2018 r. w Lublinie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiował na kierunku psychologia (1970), […]

Gregorowicz Jerzy

Urodził się 27 stycznia 1946 r. w Lubartowie. Od 1970 r. absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji. W 1968 r. pozbawiony stypendium za wygłoszenie podczas zajęć […]