Adamczyk Robert Jerzy

Urodzony 21 września 1961 r. w Starachowicach. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydział Zootechniczny (1985). W latach 1972-80 w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). W latach 1980-82 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów […]

Bartczak Jan

Urodzony 9 stycznia 1947 r. w Koźminku k. Kalisza. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Teologii (1974). Zmarł 15 maja 2018 r. w Niemczech. W latach 1974-1978 zakonnik Zgromadzenia Księży Marianów […]

Bartmiński Jerzy

Urodzony 19 września 1939 r. w Przemyślu. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (1961). Od 1961 r. nauczyciel akademicki. Od 1997 r. profesor. Od 1992 r. kierownik […]

Basak Teodor

Urodzony 13 kwietnia 1933 r. w Hucie Dzierążyńskiej k. Tomaszowa Lubelskiego, zmarł 16 stycznia 2014 r. w Rudce Kozłowieckiej k. Lublina. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Tomaszowie Lub. (1957). W […]

Bazydło Janusz

Pseudonim Jacek Zaborowski – urodził się 15 czerwca 1941 r. w Łomży. W latach 1959-61 student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), Wydział Nauk […]

Biały Wacław Tadeusz

Urodził się 27 listopada 1943 r. w Cergowej k. Krosna, zmarł 5 maja 2004 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, kierunek filologia polska (1968). W latach […]