Janek Wojciech

Urodzony 7 kwietnia 1964 r. w Nałęczowie, zmarł 26 lipca 2013 r. Od 1989 r. absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek ekonomia. Od 1982 do 1983 r., jako uczeń LO im. […]