Oszajca Wacław, ojciec jezuita

Urodził się w dniu 28 września 1947 r. w Źwiartowie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, studiował na Wydziale Teologii (1971), na którym w 1976 uzyskał licencjat […]