Benicki Zenon Antoni

Urodził się 9 lipca 1949 r. w Łaskarzewie. Ukończył LVI LO w Warszawie (1967). Od 1967 r. do grudnia 1981 r. pracownik Zakładów Azotowych Puławy (ZAP), od 1982 r. współwłaściciel […]

Bronikowska Izabella

Urodziła się w dniu 1 września 1939 r. w kolonii Łukówku k. Kowla na Wołyniu. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiowała na kierunku filologia polska (1965). W latach 1965-74 była […]

Czeżyk Ignacy Tadeusz

Urodził się w dniu 19 czerwca 1944 r. w Hołowczycach k. Łosic. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiował na Wydziale Matematyki (1968). W dniu 11 marca 1968 r. uczestniczył […]

Głażewski Stanisław Tomasz

Urodził się 17 grudnia 1937 r. w Warszawie.  Od 1960 r. absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; w 1969 r. doktorat. W latach 1961-1997 pracownik naukowy w Instytucie Uprawy, Nawożenia i […]

Hennel Wacław

Urodził się 10 czerwca 1928 r. w Chorzowie. Od 1951 r. absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Chemiczny, od 1964 r. absolwent studiów podyplomowych w Imperial College of Science and Technology w […]

Kapturkiewicz-Szewczyk Maria

Urodziła się w dniu 29 listopada 1931 r. w Tymbarku k. Limanowej, zmarła 17 marca 2013 r. w Puławach. Ukończyła Liceum Technik Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej w 1955 r. W […]