Adamczyk Robert Jerzy

Urodzony 21 września 1961 r. w Starachowicach. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydział Zootechniczny (1985). W latach 1972-80 w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). W latach 1980-82 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów […]