Bartkiewicz Zofia Danuta

Urodziła się 21 stycznia 1932 r. w Słonimiu na Kresach, zmarła 11 lutego 2002 r. w Świdniku. W latach 60. ukończyła LO dla Pracujących tamże. W latach 1952-1954 nauczycielka w […]

Biały Wacław Tadeusz

Urodził się 27 listopada 1943 r. w Cergowej k. Krosna, zmarł 5 maja 2004 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, kierunek filologia polska (1968). W latach […]

Binkiewicz Maria

Urodziła się 18 lipca 1956 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej UMCS) w Lublinie, Instytut Psychologii (1980); w marcu 1982 r. obrona pracy magisterskiej w warunkach konspiracyjnych. Jesienią 1980 […]

Binkiewicz Zenon Henryk

Urodził się 21 kwietnia 1955 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii (1979). W latach 1980-81 referent ds. szkolenia w Polmozbycie Lublin. Od […]

Blajerski Włodzimierz

Urodził się 31 stycznia 1950 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (1974). W latach 1975-1980 aplikant i asesor sądowy w Sądzie Okręgowym […]

Bondos Alfred

Urodził się 28 lipca 1945 r. w Janówku k. Świdnika. W latach 1979-81 uczeń LO dla Pracujących im. Władysława Broniewskiego w Świdniku. Od 1961 r. do 17 grudnia 1981 r. […]