Kozaczyński Adam

Urodził się 1 listopada 1951 r. w Podhajcach k. Tomaszowa Lubelskiego. Ukończył Techniczną Podoficerską Szkołę Wojsk Lotniczych w Oleśnicy w 1969 r. W latach 1972-76 pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg […]

Majdański Stanisław

Urodził się w dniu 19 marca 1949 r. w Typinie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Politechniki Lubelskiej, studiował na Wydziale Mechaniczny (1978) oraz uzupełniających studiów magisterskich w Akademii Humanistycznej w Pułtusku […]