Pęzioł Adam

Urodził się 26 sierpnia 1959 r. w Kraśniku. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (WPiA) w 1985 r. W czasie studiów (w latach 1978-80) związany ze […]