Bondyra Józef

Urodził się 12 lutego 1947 r. w Przewalu k. Zamościa, zmarł 22 grudnia 2006 r. w Zamościu. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zamościu (koniec l. 60.). Od 1977 r. […]

Borucki Stanisław

Urodził się 10 kwietnia 1957 r. w Komarowie-Osadzie k. Zamościa. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), kierunek historia (1980). W sierpniu 1980 r. pracownik Muzeum Ziemi Zamojskiej, od sierpnia 1980 r. […]

Ciżmiński Jan Zdzisław, ksiądz

Urodził się w dniu 1 lipca 1944 r. w Babinie Kolonii k. Lublina. Maturę zdał w 1962 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Bełżycach, jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, […]

Lipko Wiesław Andrzej

Urodził się w dniu 6 grudnia 1927 r. w Przemyślu, zmarł w dniu 26 maja 2005 r. w Komarowie k. Zamościa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, studiował na […]

Majdański Stanisław

Urodził się w dniu 19 marca 1949 r. w Typinie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Politechniki Lubelskiej, studiował na Wydziale Mechaniczny (1978) oraz uzupełniających studiów magisterskich w Akademii Humanistycznej w Pułtusku […]

Maksymowicz Henryk

Urodził się w dniu 25 sierpnia 1950 r. w Szczecinie. Ukończył Zawodową Szkołę Rolniczą w Karolówce k. Zamościa w 1975. Był pracownikiem w gospodarstwie rolnym w Stabrowie k. Zamościa, do […]