Adamczyk Robert Jerzy

Urodzony 21 września 1961 r. w Starachowicach. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, Wydział Zootechniczny (1985). W latach 1972-80 w Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). W latach 1980-82 w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów […]

Andrzejkiewicz Jan

Urodzony 27 sierpnia 1954 r. w Czemiernikach k. Radzynia Podlaskiego. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Czeladzi (1970). W latach 1970-1972 zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) Czeladź, 1972-1975 w KWK […]

Baca Aleksander, ksiądz

Urodzony 11 sierpnia 1934 r. w Trzydniku Małym k. Kraśnika, zmarł 8 grudnia 2012 r. w Lublinie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, w 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie; absolwent […]

Bartczak Jan

Urodzony 9 stycznia 1947 r. w Koźminku k. Kalisza. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Teologii (1974). Zmarł 15 maja 2018 r. w Niemczech. W latach 1974-1978 zakonnik Zgromadzenia Księży Marianów […]

Bartkiewicz Zofia Danuta

Urodziła się 21 stycznia 1932 r. w Słonimiu na Kresach, zmarła 11 lutego 2002 r. w Świdniku. W latach 60. ukończyła LO dla Pracujących tamże. W latach 1952-1954 nauczycielka w […]

Bartmiński Jerzy

Urodzony 19 września 1939 r. w Przemyślu. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (1961). Od 1961 r. nauczyciel akademicki. Od 1997 r. profesor. Od 1992 r. kierownik […]