Bartkiewicz Zofia Danuta

Urodziła się 21 stycznia 1932 r. w Słonimiu na Kresach, zmarła 11 lutego 2002 r. w Świdniku. W latach 60. ukończyła LO dla Pracujących tamże.

W latach 1952-1954 nauczycielka w Szkole Podstawowej w Świdniku. Od 1954 r. do 1981 r. zatrudniona w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych (WSK PZL) Świdnik, w latach 1955-1962 radna Powiatowej Rady Narodowej w Lublinie, a od 1955 r. do 1980 r. w  Miejskiej Radzie Narodowej w Świdniku. Do 1981 r. członek PZPR.

Od 8 do 11 lipca 1980 r. uczestniczka strajku w WSK PZL Świdnik, członek Prezydium Komitetu Strajkowego (KS), uczestniczka negocjacji z władzami i sygnatariusz porozumienia podpisanego 11 lipca; od września 1980 r. w „Solidarności”, przewodnicząca Prezydium Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej (KZ) ds. interwencji. Na przełomie kwietnia i maja 1981 r. delegat na I Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego.

13 grudnia 1981 r. internowana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, zwolniona 23 grudnia 1981 r. Zrezygnowała z członkostwa w PZPR. Od 1982 r. na wcześniejszej emeryturze. Do 1988 r. kolporterka wydawnictw podziemnych na terenie Świdnika. Od 5 października 1986 r. członek jawnej Tymczasowej Rady „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem 30-lecia PRL (1974), Medalem Jubileuszowym 25-lecia Miasta Świdnika (1979) oraz pośmiertnie Krzyżem Świdnickiego Lipca (2005).

Marcin Dąbrowski