Binkiewicz Maria

Urodziła się 18 lipca 1956 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej UMCS) w Lublinie, Instytut Psychologii (1980); w marcu 1982 r. obrona pracy magisterskiej w warunkach konspiracyjnych.

Jesienią 1980 r. zaangażowana w obsługę zebrań założycielskich „Solidarności” w Lublinie, od stycznia 1981 r. kierownik działu pozyskiwania kadr badawczych Ośrodka Badań Społecznych przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim (MKZ)/Zarządzie Regionu (ZR) Środkowo-Wschodniego w Lublinie, wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej (KZ) Pracowników ZR.

W dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestniczka strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych(WSK PZL) Świdnik, współredaktor „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, po pacyfikacji strajku do 20 grudnia 1982 r. w ukryciu w Lublinie. W 1982 r. współzałożycielka (z mężem Zenonem Binkiewiczem) drukarni Ścigana, do 1984 r. drukarz pism podziemnych, m.in. „Solidarności Nauczycielskiej” (nr. 6-19), „Kontrapunktu. Pisma NSZZ «Solidarność» Szkół Wyższych w Lublinie” (nr. 1-4), „Tygodnika Wojennego” (druk z klisz otrzymywanych z Warszawy), Śpiewnika z wojny polsko-jaruzelskiej (cz. 3-7). W 1983 r. i 1985 r. przesłuchiwana. W 1986 r. drukarz (z mężem) serii znaczków poczty podziemnej zaprojektowanych przez Zbigniewa Strzałkowskiego z okazji poświęcenia 18 maja 1986 r. Dzwonu Wolności w kościele NMP Matki Kościoła w Świdniku. W latach 1984-87 psycholog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Lubartowie. Od 1987 r. do 1991 r. asystent w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

W latach 1989-91 w „Solidarności”. W 1989 r. uczestniczka kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarność” (drukarz ulotek). W latach 1992-2004 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a w latach 1994-98 członek Komisji ds. Rodziny przy Radzie Miasta Lublin. Od 1996 r. psycholog w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku.

W latach 1982-84 rozpracowywana przez Wydział V Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej/Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim Krety.

Marcin Dąbrowski