Bondos Alfred

Urodził się 28 lipca 1945 r. w Janówku k. Świdnika. W latach 1979-81 uczeń LO dla Pracujących im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.

Od 1961 r. do 17 grudnia 1981 r. pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych (WSK PZL) Świdnik.

Od września 1980 r. w „Solidarności”; członek Prezydium Komisji Zakładowej (KZ) w WSK PZL, przewodniczący podkomisji ds. socjalno-bytowych; organizator audycji związkowych w zakładowym radiowęźle; w latach 1980-81 inicjator i główny redaktor biuletynu związkowego „Grot”; kwiecień-maj 1981 r. delegat na I Walny Zjazd Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego, wrzesień/październik 1981 r. delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów (KZD).

12/13 grudnia 1981 r. uniknął internowania, wyskakując przez okno ze swojego mieszkania na drugim piętrze. 13-15/16 grudnia 1981 r. współorganizator strajku w WSK PZL, po pacyfikacji strajku przez 4 miesiące w ukryciu na terenie zakładu, 25 kwietnia 1982 r. potajemnie wywieziony; 17 grudnia 1981 r. zwolniony z pracy; 16 grudnia 1982 r. ujawnił się. Od października 1983 r. kierowca taksówki bagażowej (zakupionej przy wsparciu i na potrzeby podziemia). W 1983 r. współorganizator Klubu Katolickiego w Świdniku, w latach  1983-1985 redaktor audycji świdnickiego podziemnego Radia „Solidarność”, do 1989 r. autor w podziemnym piśmie „Grot”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, 21 stycznia 1984 r. aresztowany, przetrzymywany w Areszcie Śledczym (AŚ) w Lublinie, następnie AŚ Warszawa-Mokotów, 26 lipca 1984 r. zwolniony na mocy amnestii. Współorganizator Wakacji z Bogiem (zapewniał transport taksówką bagażową). W 1985 r. odebrano mu prawo jazdy, a samochód został skradziony i rozbity przez tzw. nieznanych sprawców. W czerwcu 1987 r. zatrzymany na 48 godz. w czasie wizyty Jana Pawła II w Lublinie.

W 1989 r. współorganizator Stowarzyszenia SOS „Solidarność” na rzecz potrzebujących w Świdniku. Od października 1994 r. członek Stowarzyszenia Civitas Christiana w Lublinie. W latach 1990-94, 2002-2006 i od 2010 r. radny Miasta Świdnik; w latach 1998-2002 radny Powiatu Świdnik. Od 1995 r. do 1997  r. ponownie pracownik WSK PZL Świdnik, w latach 1998-2009 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie. Od 1999 r. członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, od 2002 r. Stowarzyszenia Wspólnoty Ziemi Lubelskiej Wspólnota Świdnicka. Od 2009 r. na emeryturze.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Od 28 lipca 1981 r. do 1989 r. rozpracowywany przez Wydział IIIA Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie/Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Świdniku w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim Redaktor.

Zmarł 8 czerwca 2020 r.

Marcin Dąbrowski