Gontarz Henryk

Urodził się 3 września 1934 r. w Aleksandrowie k. Biłgoraja, zmarł 15 września 2008 r. w Lublinie.W 1960 r. ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Gdańsku.

Od kwietnia do sierpnia 1943 r., po zamordowaniu przez Niemców rodziców, osadzony w hitlerowskich obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu z in. dziećmi przeznaczonymi do wywózki i wynarodowienia (tzw. dzieci Zamojszczyzny); ocalał w grupie dzieci wykupionych przez ordynatów Zamoyskich. W okresie 1955-1960 r. ślusarz w Stoczni Gdańskiej, od 1961 r. w WSK PZL Świdnik (Dział Głównego Energetyka), ok. 1966 r. zwolniony z pracy po sprzeciwie wobec wprowadzenia niekorzystnych norm produkcyjnych, następnie przywrócony (z ok. 12 pracownikami z Wydz. 540).

8-11 lipca 1980 r. uczestnik strajku w WSK PZL, od września 1980 r. w „Solidarności”; członek Komisji Zakładowej (KZ), od kwietnia do maja 1981 r. delegat na I Walnego Zebrania Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Zarządu Regionu (ZR).

W dniach 13-15/16 grudnia 1981 r. współorganizator i uczestnik strajku w WSK PZL, członek Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS). Od 1982 członek TKZ. 13 maja 1982 r. współorganizator 15-min. strajku w WSK PZL, 16 maja 1982 r. internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie i Kwidzynie, zwolniony 8 września 1982 r. W 1983 r. inicjator i pomysłodawca podziemnego Radia „Solidarność” w Świdniku, do lutego 1985 r. uczestnik ok. 20 emisji. 28 lutego 1985 r. aresztowany, przetrzymywany w areszcie Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Lublinie, od 6 marca 1985 r. w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, 3 maja 1985 r. zwolniony, 30 listopada 1985 r. skazany (z Franciszkiem Zawadą) wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 1985 r. na rencie, od 1999 r. na emeryturze.

W 1996 r. został Odznaczony Krzyżem Oświęcimskim, Złotym Krzyżem Zasługi  w 2000 r., Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2007 r.

Od 1984 do 1989 r. rozpracowywany przez Wydz. II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. Nadajnik.

www.encysol.pl
Marcin Dąbrowski