Jędruszewski Zbigniew

Urodził się w dniu 8 grudnia 1950 r. w Perespie k. Tomaszowa Lubelskiego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie, którą ukończył w 1976 r. W tym samym roku podjął pracę w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Eda w Poniatowej.

W dniach 14-15 lipca 1980 r. uczestniczył w strajku w Predom-Edzie. Został członkiem Zakładowego Komitetu Robotniczego. Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej w Predom-Edzie, oddelegowany także do kontaktów z Międzyzakładowym Komitetem Założycielskim (MKZ) Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, następnie członek MKZ, a w maju 1981 r. delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, członek Zarządu Regionu oraz Rady Programowej Ośrodka Badań Społecznych przy Zarządzie Regionu, we wrześniu i październiku 1981 r. delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, członek Komisji Krajowej.

W dniu 14 grudnia 1981 r. został zatrzymany, dowieziony przez SB na rozmowę ostrzegawczą z komisarzem wojskowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Poniatowej (z kilkudziesięcioma działaczami „Solidarności” z Oddziału Poniatowa-Opole Lubelskie), następnie został wysłany na przymusowy bezpłatny urlop. Objęty zakazem opuszczania Poniatowej. Działacze „Solidarności” z Predom-Edy wspierali go finansowo. Po kilku miesiącach powrócił do pracy, przeniesiony jednak na niższe stanowisko.

W latach 1986-89 przebywał w Stanach Zjednoczonych w celach zarobkowych. Od 1989 r. ponownie został zatrudniony w Predom-Edzie, gdzie do 1991 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej. W 1990 r. był współzałożycielem, redaktorem naczelny pisma „Solidarności” w Predom-Edzie pt.: „Świt”. W listopadzie i grudniu 1990 r. był delegat na II Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, a w kwietniu 1990 r. delegat na II Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1991 r. prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 2003-05 był bezrobotnym, a od 2005 ponownie prowadził własną działalność gospodarczą (zajmował się likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych). Od 2000 r. był członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, od 2007 r. świeckiego Zakonu Rycerzy Kolumba, a od 2007 r. wiceprezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej.

W latach 1982-89 był rozpracowywany przez Wydział V Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie/RUSW w Opolu Lubelskim w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. Hindus.

Marcin Dąbrowski