Kępski Józef Stanisław

Urodził się w dniu 2 maja 1939 r. w Kolonii Kępa k. Lublina, zmarł w dniu 29 grudnia 2011 r. w Lublinie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową nr 1 w Lublinie (1955). W latach 1955-57 pracował w Lubelskich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego (później Zakłady Metalowe Przemysłu Terenowego Luzamet), a 1957-81 Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe Zakłady Lotnicze (WSK PZL) Świdnik.

W dniach 8-11 lipca 1980 r. był uczestnikiem strajku w WSK PZL Świdnik, członkiem Komitetu Strajkowego. W dniu 5 września 1980 r. był uczestnikiem delegacji WSK PZL do Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od września 1980 r. działał w „Solidarności”, współorganizował i był członkiem Komitetu Założycielskiego, przewodniczącym Komisji Wydziałowej, następnie Komisji Zakładowej. W kwietniu-maju 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

W dniach 13-15/16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w WSK PZL Świdnik, spacyfikowanym przez Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej (ZOMO) i wojsko. Był członkiem Komitetu Strajkowego. W dniu 17 grudnia 1981 r. został aresztowany, a po przewiezieniu do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie pobity, przetrzymywany w areszcie Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej, następnie w Areszcie Śledczym w Lublinie. W dniu 13 lutego 1982 r. został skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie (z Leszkiem Graniczką i Stanisławem Pietruszewskim) na 3 lata więzienia. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Łęczycy, następnie w Hrubieszowie. W dniu 22 grudnia 1982 r. miał przerwę w odbywaniu kary, a 16 lutego 1983 r. warunkowo zawieszono mu wykonywanie kary. W dniu 14 września 1983 r. wyrok darowano na mocy amnestii. Zwolniony z pracy, przez kilka miesięcy nie miał pracy. W tym czasie był bezskutecznie nakłaniany przez Służbę Bezpieczeństwa do współpracy. Od 1983 r. działał w podziemiu: m.in. wykonywał matryce do odlewu medalionów o tematyce patriotycznej (odlewy sporządzał Jerzy Saniewski). W latach 1983-86 był pracownikiem Spółdzielczego Ośrodka Rozwoju Techniki (SORT) w Lublinie (zwolnił się po zatargu z sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej). W latach 1986-89 podejmował prace dorywcze.

W lutym 1990 r. został przywrócony do pracy w SORT, a w 1994 r. wrócił do pracy w WSK PZL Świdnik. Od 1997 r. przebywał na rencie, a od 2003 r. na emeryturze. W tym okresie, od 2000 r. był członkiem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie (2000-08). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000) i Krzyżem Semper Fidelis (2005).

Marcin Dąbrowski