Król Marian Franciszek

Urodził się w dniu 4 września IX 1957 r. w Godziszowie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Technicznych w Świdniku w 1981 r. Od 1976 był zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe Zakłady Lotnicze Świdnik (od 1991 WSK PZL-Świdnik SA).

W dniach 8-12 lipca 1980 r. brał udział w strajku w WSK Świdnik. Od września 1980 r. działał w „Solidarności”, jako członek Komisji Oddziałowej. W dniach 13-16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku spacyfikowanym przez ZOMO. Od dnia 17 grudnia 1981 r. był członkiem niejawnej Komisji Zakładowej – współorganizował statutową działalność Komisji Zakładowej (składki, zasiłki, 2-krotnie wybory), pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, drukował i kolportował niezależne pisma zakładowe „Grot”, a także rozprowadzał inne wydawnictwa niezależne. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W latach 1986-89 był przewodniczącym niejawnej Komisji Zakładowej, 1988-89 wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

W latach 1989-2002 był przewodniczącym Komisji Zakładowej, a od 1989 r. delegatem na Walny Zjazd Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego. W 1990 r. został wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu, 1992 r. delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów, członkiem Komisji Krajowej, a od 2006 członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W 1990 r. został członkiem regionalnego sztabu wyborczego Lecha Wałęsy. Pięć lat później współtworzył Akcję Wyborczą „Solidarność” (AWS) na Lubelszczyźnie, będąc jej wiceprzewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego AWS, 1998-2001 w RS AWS, jako wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Lublin. Od 2002 był przewodniczącym Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”,a  także wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Od 2003 r. był członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od 2003 członek Rady Fundacji „Solidarności Rodzin”.

Odznaczony Złotym Krzyżem zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

W okresie od 30 grudnia 1988 do 27 lipca 1989 r. był rozpracowywany przez pion V Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Świdniku w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. Ustawiacz.