Kuć Ryszard Jan

Urodził się w dniu 2 stycznia 1941 w Kępie k. Siedlec. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiował na kierunku mechaniczno- technologicznym (1965). W latach 1965-81 był projektantem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe Zakłady Lotnicze (WSK PZL) Świdnik, a równocześnie 1965-80 przewodniczącym Rady Oddziałowej Związku Zawodowego Metalowców.

W dniach 9-11 lipca 1980 r. był członkiem Komitetu Postojowego (tak eufemistycznie nazywano wówczas strajk), uczestnikiem negocjacji z władzami zakładu pracy. W sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w WSK PLZ, był członkiem Komitetu Strajkowego, 5 września 1980 r. członek delegacji Komitetu Strajkowego do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku. Od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”, jako członek Prezydium Komitetu Założycielskiego w WSK PZL, następnie wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, w okresie od września 1980 do maja 1981 r. MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego. W dniu 17 września 1980 r. był reprezentantem MKZ (wraz z Czesławem Niezgodą i Zdzisławem Kudykiem) na ogólnopolskim spotkaniu założycielskim „Solidarności”. Uczestniczył w pracach KKP. W marcu 1981 r., w czasie kryzysu bydgoskiego, był wiceprzewodniczącym RKS. W 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium Zarządu Regionu ds. organizacyjnych i kontaktów z zagranicą, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów. Na przełomie listopad i grudnia 1981 r. był uczestnikiem delegacji „Solidarności” na seminarium związkowym Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie i Turynie.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, od 26 marca 1982 r. w Lublinie, od 2 czerwca 1982 r. w Załężu k. Rzeszowa, od 8 lipca 1982 r. w Kielcach-Piaskach, od 31 lipca 1982 r. ponownie w Załężu, a od 27 sierpnia 1982 r. w Nowym Łupkowie> Został zwolniony z internowania w dniu 30 października 1982 r. Od grudnia 1982 r. przebywał na emigracji w Kanadzie, gdzie pracował jako konstruktor w przemyśle lotniczym i samochodowym. Od 2001 r. przebywa na emeryturze.

Marcin Dąbrowski