Listowski Cezary Adam

Urodził się w dniu 21 maja 1950 r. w Wałczu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiował na kierunku biblistyka (1975).

W marcu 1968 r. uczestniczył w wiecu studenckim w „miasteczku akademickim” w Lublinie. W latach 1969-70 r. był członkiem Grupy Poetyckiej Samsara, 1974-81 Koła Młodych przy lubelskim oddziale Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1979 r. odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd do Czechosłowacji z delegowania ZLP. W latach 1975-89 pracował jako starszy bibliotekarz w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, 1978-80 współpracował z czasopismem „Spotkania. Niezależne pismo młodych katolików”. Był kolporterem wydawnictw niezależnych na terenie Świdnika. W latach 70-tych kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W listopadzie 1979 r. założył i został redaktorem naczelnym „Ścieżek” – do sierpnia 1980 r. dodatek społeczno-kulturalny do „Głosu Świdnika”, w listopadzie 1980 r. stało się samodzielnym pismem pt.: „Ścieżki. Pismo Środowiskowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ «Solidarność» w Świdniku” (2 numery).

Od września 1980 r. działał w „Solidarności”, a od listopada 1980 r. był członkiem Prezydium Środowiskowego Komitetu Koordynacyjnego Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” w Świdniku. W okresie do stycznia do lipca 1981 r. był współzałożycielem, redaktorem i autorem tekstów w „Marginaliach. Piśmie Koła Bibliotekarzy NSZZ «Solidarność» KUL” (ukazały się 3 numery). Od maja do października 1981 r. został oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu Środkowo-Wschodniego (redaktor nacz. „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”).

W dniach 13-15/16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe Zakłady Lotnicze (WSK PLZ) Świdnik. Był współinicjatorem powstania i redaktorem „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”. Po pacyfikacji zakładu do 15 października 1982 r. przebywał w ukryciu (korzystał z materialnego wsparcia podziemia), współpracował z podziemnym „Biuletynem Informacyjnym TZR Region Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność». Wydanie wojenne”, od listopada 1982 do czerwca 1986 r. redaktorem podziemnego „Grota. Biuletynu Zastępczej Komisji Zakładowej WSK-PZL”, 1982-89 autorem w podziemnym „Informatorze Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”. Od grudnia 1982 do czerwca 1989 r. współpracował z Biurem Informacji Regionu Środkowo-Wschodniego, 1983-84 z podziemnym Radiem „Solidarność” w Świdniku (autor tekstów do audycji). W 1986 r. wydał serię znaczków z okazji poświęcenia Dzwonu Wolności w Świdniku. W latach 1986-88 współpracował z podziemnym wydawnictwem Wolna Spółka Wydawnicza w Lublinie, a równolegle prowadził we własnym mieszkaniu punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych. W 1988 r. był współzałożycielem Wydawnictwa Test w Lublinie.

W okresie od czerwca do grudnia 1989 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na KUL-u. Od października 1989 do czerwca 1990 członkiem Prezydium Komitetu Obywatelskiego w Świdniku. W latach 1994-98 pełnił urząd radnego Miasta Świdnik z listy Świdnickiej Inicjatywy Samorządowej, a w 1989-90 był redaktorem naczelnym Redakcji Wydawnictw Stowarzyszenia Pracodawców Polskich w Warszawie oraz pisma „Leader” wydawanego przez Stowarzyszeni Pracodawców Polskich (SPP), 1990-92 redaktor naczelny „Tygodnika Współczesnego” w Lublinie, 1992-94 „Głosu Świdnika”, natomiast 1994-95 był dziennikarzem, współpracownikiem „Kuriera Lubelskiego”. W 1996 i 1997 r. współinicjował i organizował I i II Świdnik Jazz Festiwal w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku. W latach 1999-2004 był dyrektorem biura Związku Gmin Lubelszczyzny w Lublinie, jednak od 2004 był bezrobotny (opieka nad ciężko chorą matką). Od 1994 r. jest członkiem SPP, od 2006 r. Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Jest autorem tomików poezji: Słowo NIE (Lublin 1977) i Zawieszeni na drodze (Biała Podlaska 1981) oraz powieści Strzępy (wyd. podziemne Przedświt, Warszawa 1984). W latach 1984-89 był rozpracowywany przez Wydział IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania krypt. „Bibliotekarz”.

Marcin Dąbrowski