Sola Aleksander

Urodził się 29 października 1932 r. w Przytykach koło Poniatowej. Absolwent Technikum Mechanicznego w Poniatowej (1974 r.).

W latach 1950-57 ślusarz narzędziowy w Zakładach Wytwórczych Aparatów Wysokiego Napięcia (ZWAWN) WSK Świebodzice; w okresie 1957-58 pomocnik dołowy w Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) Bolesław Chrobry w Wałbrzychu; następnie od 1958 r. do 1960 r. ślusarz narzędziowy w Fabryce Maszyn Lniarskich Fa-Ma-Len w Świebodzicach; od 1960 r.  do 1982 r. ślusarz narzędziowy, instruktor nauki zawodu oraz mistrz w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego (ZZSD) Predom-Eda w Poniatowej. W latach 1978-80 członek Rady Zakładowej (RZ) ZZ Metalowców.

W dniach 14-15 lipca 1980 r. współorganizator strajku w ZZSD Predom-Eda, członek Zakładowego Komitetu Robotniczego (ZKR). Od września 1980 r. w „Solidarności”, członek Prezydium Komitetu Założycielskiego (KZ), od 16 grudnia 1980 r. wiceprzewodniczący KZ. Od kwietnia do maja 1981 r. delegat na I Walnym Zebraniu Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego.

Od 13 grudnia 1981 przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego (TKZ) oraz podziemnego Oddziału „Solidarności” Poniatowa–Opole Lubelskie. 16 grudnia 1981 r. zatrzymany na 48 godz. Przeniesiony na inne stanowisko pracy uniemożliwiające uczenie młodzieży zawodu. W 1982 kolporter wydawnictw podziemnych (w tym pisma „Solidarność” w Poniatowej „Nasz Głos”. 1 listopada 1982 r. pod naciskiem SB zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę. W okresie od 1985 r. do 1987 r. organizator podziemnego Radia „Solidarność” w Poniatowej (nadano kilkanaście audycji).

W 1989 członek Tymczasowego ZR. Od 1989 r. do 1994 r. przewodniczący Zarządu Oddziału (ZO) Opole Lubelskie–Poniatowa, delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR. W latach 1990-94 radny z listy KO, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Poniatowa.

W okresie od 1983 r. do 1984 r. rozpracowywany przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Opolu Lubelskim w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), kryptonim Powrót.

Marcin Dąbrowski