Suseł Kazimierz

Urodził się 11 lipca 1931 r. w Uherze koło Chełma, zmarł 8 października 1997 r. w Świdniku. Ukończył Technikum Mechaniczne (TM) w Chełmie (1952 r.).

W 1940 r. repatriowany ze strefy sowieckiej (Polesie) do niemieckiej za zgodą komisji sowiecko-niemieckiej we Włodzimierzu. W 1952 r.  technik mechanik w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie, w okresie od 1952-54 r. zasadnicza służba wojskowa, od 1955 pracownik WSK PZL Świdnik: w latach 1955-61 kontroler-brakarz, następnie od 1961 r. do 1962 r. ślusarz, od 1962 r. metalurg. W latach 1949-54 w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP): przewodniczący Zarządu Szkolnego w Gimnazjum Mechanicznym w Krasnymstawie, przewodniczący Zarządu Koła w TM w Chełmie, członek Zarządu w Jednostce Wojskowej 2426 Gdańsk-Wrzeszcz. Od września 1954 r. w PZPR.

Od września 1980 r. w „Solidarności”; współinicjator ufundowania sztandaru zakładowej „Solidarności”.

W dniach od 13-15/16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku okupacyjnego w WSK PZL; od 20 grudnia 1981 r. przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego (TKZ). Od kwietnia do maja 1982 r. współinicjator (z Andrzejem Sokołowskim i Danutą Winiarską), do 1984 r. członek Regionalna Komisja Koordynacyjna (RKK). 13 maja 1982 r., z inicjatywy RKK, współorganizator 15-min. strajku w WSK PZL. 13 lutego 1984 r. aresztowany; po przedstawieniu zarzutów przyznał się do sprawowanych w podziemiu funkcji, dnia 3 sierpnia 1984 r. śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie warunkowo umorzono na mocy amnestii; po zwolnieniu zrezygnował z pełnionych funkcji i ograniczył działalność.

W 1989 r. współinicjator (z Urszulą Radek), w latach 1990-97 przewodniczący Komitetu Pomocy SOS „Solidarność” w Świdniku. Od 1993 r. na emeryturze.

W okresie od 1982 r. do 1989 r. rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Lublinie/ Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Świdniku w ramach KE; od 1984 r. do 1989 r. przez RUSW w Świdniku w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania (SOR), kryptonim Ustawiacz.

Marcin Dąbrowski