Toporowski Jan

Urodził się 13 lutego 1953 w Kępie koło Lublina. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (AWSI)w Lublinie (1976 r.).

W latach 1976-81 i 1983-84 zatrudniony w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku (FŁT) (do 1979 r.starszy referent ds. technicznych, następnie konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym FŁT).

W lipcu 1980 r. uczestnik strajku w FŁT; od września 1980 r.  w „Solidarności”.

W dniach 14-18 grudzień 1981 r. uczestnik strajku, członek Komitetu Strajkowego (KS)S w FŁT, 15 grudnia 1981 r.  dotarł jako łącznik do WSK PZL Świdnik, skąd przywiózł dużą liczbę egz. „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”; 16 grudnia 1981 r. dotarł do strajkujących w FSC i Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów w Lublinie; po pacyfikacji zakładu z 17 na 18 grudnia 1981 r. przez 2 dni w ukryciu w mieszkaniu p. Hudyków w Kraśniku. 20 grudnia 1981 r. aresztowany, 23 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, od marca 1982 r. w AŚ w Lublinie, od 3 sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, 22 września 1982 r. przewieziony ponownie do AŚ Lublin jako aresztowany (pod zarzutem sporządzenia i przekazania w celu rozpowszechniania listu do członków „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego, w którym miał nawoływać do wystąpień w celu uczczenia 2. rocznicy powstania „Solidarności”), 16 grudnia 1982 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Lublinie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, zwolniony. W latach 1983-84 przyjęty do pracy w FŁT na gorszym stanowisku; nadal działacz podziemia w FŁT i na terenie Kraśnika, m.in. autor tekstów i kolporter „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Kraśnickiej”. W czerwcu 1983 r.  i w 1984 r. przesłuchiwany.

Od października 1984 r. na emigracji w Kanadzie. W latach 1999-2006 przewodniczący, od 2006 r. wiceprzewodniczący Koła Przyjaciół Harcerstwa w London w Ontario. Od 2000 r. sekretarz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło nr 2 tamże; wyróżniony Srebrną Odznaką SPK (2003 r.).

Marcin Dąbrowski