Zubowski Zbigniew Ryszard

Urodził się 26 marca 1950 r. w Puławach. Ukończył ZSZ o profilu chemicznym tamże (1967 r.).

W latach 1967-84 pracownik Wydziału Amoniak II w Zakładach Azotowych (ZA) Puławy.

W lipcu 1980 r. organizator protestu na swoim wydziale (postulaty, plakaty, negocjacje z dyrekcją). Od września 1980 r. w „Solidarności”, członek Komitetu Założycielskiego (KZ), zastępca przewodniczącego, następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej (KW) Amoniak II, członek KZ w ZA Puławy.

W dniach 14-19 grudnia 1981 r. organizator i kierujący strajkiem na Wydziale Amoniak II. Na początku 1982 r. organizator sieci kolportażu w ZA Puławy. W 1982 r. drukarz wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Biuletyn TKZ ZA Puławy” i „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Ziemi Puławskiej. Wydanie Wojenne” (udostępniał na drukarnię dom na działce rodziców). W okresie od marca do kwietnia 1982 r. współorganizator podziemnej struktury zakładowej „Solidarność” w ZA Puławy (z Markiem Matrasem jako przewodniczącym i Jerzym Kustrą, następnie z Andrzejem Owczarzem) i równolegle struktury podziemnej „Solidarność” Oddziału Ziemia Puławska (głównie z Tadeuszem Skibą jako przewodniczącym i z Zofią Górecką); do grudnia 1983 r. działacz tych struktur. Od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. powołany do służby w Specjalnym Obozie Wojskowym w Czerwonym Borze. 29 grudnia 1983 r. aresztowany (po wpadce podziemnych struktur „Solidarności” w Puławach) i do lutego 1984 r. osadzony w AŚ Regionalnego Urzędu Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Lublinie; 31 marca 1984 r. zwolniony z pracy; 2 sierpnia 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, pozbawiony możliwości zatrudnienia. W 1986 r. kilkakrotnie uczestnik (wraz z żoną Anną Zubowską i Zenonem Benickim) emisji podziemnego Radia „Solidarność” na terenie Puław. W latach 1982-86 kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., ok. 10 razy wzywany na przesłuchania przez SB (odmawiał zeznań) wraz z kilkakrotnymi rewizjami w mieszkaniu. Od 1984 r. do 1995 r. utrzymywał się z ogrodnictwa i handlu.

Od 1995 r. ponownie pracownik ZA Puławy; członek „Solidarności” tamże. Od 2007 r. członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W okresie od 1984 r. do 20 listopada 1984 r. rozpracowywany przez Regionalnego Urzędu Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Puławach w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), kryptonim Duchy; od 22 grudnia 1984 r. do 17 stycznia 1989 r. przez p. VI RUSW w Puławach w ramach KE.

Marcin Dąbrowski