Świdnicki Lipiec – uroczystości rocznicowe

W niedzielę, 11 lipca br., uczczono w Świdniku 41. rocznicę wybuchu strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik. Robotnicy świdnickiego zakładu, 8 lipca 1980 r., zapoczątkowali protest, który objął całą Lubelszczyznę, poprzedzając strajki na Wybrzeżu.

W oficjalnych uroczystościach na terenie PZL-Świdnik wzięli udział bohaterowie lipcowego strajku, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, wojewoda lubelski Lech Sprawka, pełnomocnik ds. strategii edukacji Radosław Brzózka – który odczytał oficjalny list do zgromadzonych od ministra edukacji Przemysława Czarnka, przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król, przedstawiciele rządu oraz władz samorządowych, a także delegacje związkowców z całego regionu.

– Cieszę się, że możemy się tu spotkać ponownie w tej wolności do której dążyliśmy. Według moich obliczeń to już chyba 33. raz gdy się tu spotkamy – mówił Marian Król, przewodniczący lubelskiej „Solidarność”. – Jeżeli cofnęlibyśmy się o 41 lat to miasto Świdnik było jednym z najmłodszych miast, a nikt nie ma takiej energii do rewolucji jak ludzie młodzi. Trzeba było mieć dużo odwagi, żeby w pierwszych godzinach strajków, zatrzymywać ludzi i mówić by powstrzymywali się od pracy od godziny 12.00 – dodał.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do uczestników uroczystości podkreślił, że protest, nazwany Świdnickim Lipcem, był ważnym i przełomowym wydarzeniem. Otworzył drogę do strajków na Wybrzeżu i powstania Solidarności.

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział, że strajki rozpoczęte w lipcu 1980 r. w Świdniku niosły po raz pierwszy polityczne postulaty i zdolność do rozmów z władzami PRL. Podkreślił, że dzisiaj związek „Solidarność” jest ważnym uczestnikiem dialogu społecznego.

„Zawsze głos „Solidarności” jest dla nas kompasem, kierunkiem, wyznacznikiem drogi, na której musimy szukać porozumienia i tak sobie dialog społeczny dzisiaj wyobrażam. Dzięki Solidarności ten dialog społeczny dzisiaj jest na najwyższym poziomie” – powiedział Artur Soboń. Wiceminister aktywów państwowych podkreślał, że strajki rozpoczęte w lipcu 1980 r. w Świdniku niosły po raz pierwszy polityczne postulaty i zdolność do rozmów z władzami PRL. Podkreślił, że dzisiaj związek Solidarność jest ważnym uczestnikiem dialogu społecznego.

Związkowcy z Solidarności, uczestnicy protestu, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia Świdnickiego Lipca na terenie zakładów PZL Świdnik, a następnie w kościele NMP Matki Kościoła modlili się w intencji uczestników Świdnickiego Lipca.

Po wspólnej modlitwie została zaprezentowana animacja pt. „Dzwon Wolności” oraz odbyła się prelekcja „Operacja Dzwon”, którą wygłosił dyrektor Lubelskiego Oddziału IPN Marcin Krzysztofik. 

Przy kościele można było także, jak co roku, oddać krew, wspierając w ten sposób chorych. Akcja była tym bardziej istotna, że w bankach ciągle brakuje krwi. Wszyscy honorowi dawcy tego dnia otrzymali drobne upominki.

Po południu, w centrum Świdnika odbył się piknik rodzinny oraz potańcówka, w trakcie których związkowcy z WSK PZL Świdnik zbierali podpisy pod projektem ustawy o emeryturach stażowych.