FSC Lublin

Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie im. Bolesława Bieruta (FSC Lublin). Dyrektorem naczelnym tej fabryki w 1980 r. był Henryk Pawłowski. Od 1991 r. funkcjonowała jako Fabryka Samochodów w Lublinie, ale w w 1995 r. fabrykę przejął koreański koncern Daewoo i powstała spółka „Daewoo Motor Polska”. Kilka lat później w 2001 r. ogłoszono upadłość Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. Dziś na terenie dawnej FSC działa kilkadziesiąt firm.

Protest rozpoczął się na Wydziale Tłoczni, potem dołączyli pozostali. Pracy nie przerwała jedynie Elektrociepłownia, która dostarczała Lublinowi ciepłej wody.

W momencie kulminacyjnym na I zmianie strajkowało 2700 na 3200 pracujących.

postulaty strajkowe m.in: podwyżka płac dla wszystkich o 30%, fundusze premiowe w całości przeznaczyć na nagrody, wprowadzenie dodatku za warunki szkodliwe, wprowadzenie dodatku za II i III zmianę, poprawa warunków socjalno-bytowych, utrzymanie postojów remontowych w planowanych terminach, wprowadzenie bezpłatnych posiłków regeneracyjnych, poprawa zaopatrzenia w artykuły mięsne, zniesienie cen komercyjnych, zlikwidowanie limitowania mleka dla niemowląt, wyrównanie dodatku rodzinnego do wysokości zasiłku wypłacanego pracownikom MO i WP, uniezależnienie działalności związków zawodowych od administracji i aparatu partyjnego, drukowanie w prasie wszystkiego, co ważne w życiu politycznym i gospodarczym

Lokalizacja zakładu

Galeria zdjęć