Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów Lublin

LZNS Lublin

Upadły w 1995 r., w 2007 r.  zarejestrowane jako firma w likwidacji, wykreślone z KRS w 2012 r.

W pierwszym dniu strajkowało ok. 900 osób., w drugim 1070,

postulaty strajkowe m.in.: podwyżka płac o 40 proc., poprawa zaopatrzenia w żywność, poprawa warunków socjalnych, ustawowa gwarancja wolnych sobót, stała premia w wysokości 25 proc., wyrównanie zasiłków rodzinnych do poziomu obowiązującego w milicji i wojsku, gwarancja niekarania za udział w strajku, wybór nowej niezależnej od dyrekcji Rady Zakładowej

Lokalizacja zakładu