WSK PZL Świdnik

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe Zakłady Lotnicze Świdnik (WSK PZL Świdnik). W 1980 r. dyrektorem naczelnym był Jan Czogała.

Od 2010 r. należy do grupy Leonardo Helicopters.

Jako pierwszy przerwał pracę Wydział 320.

W kulminacyjnym momencie na jednej zmianie nie pracowało ok. 4000 osób. Trzeciego dnia strajku nie pracowało ok. 5070 osób (na wszystkich zmianach).

Wśród ostatecznie sformułowanych 110 postulatów strajkowych były m.in.: utrzymanie cen żywności w barach i stołówkach zakładowych, poprawa zaopatrzenia zakładu i miasta Świdnika w artykuły żywnościowe, remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, podwyżka płac, podwyższenie dodatków rodzinny, ustalenie jasnych kryteriów przeszeregowań, przedłużenie płatnych urlopów macierzyńskich, zapewnienie pełnego wyposażenia w maszyny i materiały, uregulowanie prac inwestycyjnych, lepszy kontakt dyrekcji z załogą

W imieniu załogi negocjacje prowadzili m.in.: Zofia Bartkiewicz, Zygmunt Karwowski, Zbigniew Puczek, Roman Olcha, Urszula Radek

Strajk zakończył się podpisaniem – pierwszy raz w historii – porozumienia między robotnikami i władzą.

Lokalizacja zakładu

Galeria zdjęć