Sokołowski Andrzej

Urodził się 22 listopada 1941 r. w Komarowie koło Zamościa. Ukończył Wieczorowe Technikum Mechaniczne w Świdniku (1967 r.).

W latach 1959-81 pracownik WSK PZL Świdnik.

W dniach 26-27 lipca 1980 r. uczestnik strajku w WSK PZL, członek Komitetu Strajkowego (KS); od września 1980 r. w „Solidarności”, współorganizator Komitetu Założycielskiego (KZ), następnie wiceprzewodniczący KZ w WSK PZL; współorganizator Komitetów Założycielskich w regionie; od listopada 1980 r. członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) Regionu Środkowo-Wschodniego (od 6/7 lutego 1981 r. członek Prezydium); od kwietnia do maja 1981 r. delegat I Walnego Zebrania Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego, od września do października 1981 r. delegat na I Krajowego Zjazdu Delegatów (KZD).

W dniach od 13 do 15/16 grudnia 1981 r. współorganizator strajku w WSK PZL, członek KS, następnie przewodniczący po rezygnacji Stanisława Pietruszewskiego, spacyfikowanego przez ZOMO. 17 grudnia 1981 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy. W okresie od 17 grudnia 1981 r. do końca listopada 1982 r. w ukryciu, działacz podziemia. W miesiącach kwiecień-maj 1982 r. współorganizator, do 1984 r. przewodniczący Regionalnej Komisji Koordynacyjnej (RKK) Regionu Środkowo-Wschodniego; organizator sprzętu drukarskiego, druku i kolportażu oraz sporadycznie autor (ps. ajms) podziemnego pisma „Grot”, wydawanego przez podziemną KZ WSK-PZL; ponadto organizator sprzętu drukarskiego i kolportażu części nakładu pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”. 10 lutego 1984 r. aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie i AŚ Warszawa-Mokotów, 20 czerwca 1984 r. zwolniony ze względu na stan zdrowia. W okresie 1984-89 r. członek Tymczasowego Zarządu Regionu (TZR) Środkowo-Wschodniego, m.in. odpowiedzialny za Radio „Solidarność”. W latach 1986-87 delegat TZR do Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej (TKK).

W latach 1989-90 przewodniczący Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarność” w Świdniku. Od 2006 r.na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.).

W okresie od 19 lipca 1985 r. do 25 sierpnia 1989 r. rozpracowywany przez Wydz. V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie w ramach Sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR), kryptonim Komar; a od 7 kwietnia 1986 r. do 25 lipca 1989 r. przez Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych (RUSW) w Świdniku w ramach SOR, kryptonim Ustawiacz.

Marcin Dąbrowski