Bartkiewicz Zofia Danuta

Urodziła się 21 stycznia 1932 r. w Słonimiu na Kresach, zmarła 11 lutego 2002 r. w Świdniku. W latach 60. ukończyła LO dla Pracujących tamże. W latach 1952-1954 nauczycielka w […]

Biały Wacław Tadeusz

Urodził się 27 listopada 1943 r. w Cergowej k. Krosna, zmarł 5 maja 2004 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, kierunek filologia polska (1968). W latach […]

Binkiewicz Maria

Urodziła się 18 lipca 1956 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej UMCS) w Lublinie, Instytut Psychologii (1980); w marcu 1982 r. obrona pracy magisterskiej w warunkach konspiracyjnych. Jesienią 1980 […]

Binkiewicz Zenon Henryk

Urodził się 21 kwietnia 1955 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii (1979). W latach 1980-81 referent ds. szkolenia w Polmozbycie Lublin. Od […]

Blajerski Włodzimierz

Urodził się 31 stycznia 1950 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (1974). W latach 1975-1980 aplikant i asesor sądowy w Sądzie Okręgowym […]

Bondos Alfred

Urodził się 28 lipca 1945 r. w Janówku k. Świdnika. W latach 1979-81 uczeń LO dla Pracujących im. Władysława Broniewskiego w Świdniku. Od 1961 r. do 17 grudnia 1981 r. […]

Gontarz Henryk

Urodził się 3 września 1934 r. w Aleksandrowie k. Biłgoraja, zmarł 15 września 2008 r. w Lublinie.W 1960 r. ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Gdańsku. Od kwietnia do sierpnia […]

Graniczka Leszek Edward

Urodził się w dniu 15 marca 1950 r. w Jaszczowie k. Lublina. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe Zakłady Lotnicze (WSK PZL) Świdnik (1966) oraz Technikum Mechaniczne […]

Haczewska Barbara Maria

Urodziła się 11 maja 1942 r. w Łukowie. Jest absolwentką geografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1971). W latach 1972-1981 pracowała jako nauczycielka w VIII LO w Lublinie. Od września […]

Haczewski Ireneusz

Urodził się 6 stycznia 1942 r na kresach wschodnich Polski, w Borszczowie, na obecnych terenach Ukrainy. Gdy miał 3 lata, rodzina Haczewskich porzuciła cały dobytek i uciekając przed rzezią z […]

Hryniewicz Jan, ksiądz

Wersja robocza. Urodzony 16 lipca 1917 r. w rodzinnym majątku ziemskim Malinowszczyzna k. Głębokiego na Wileńszczyźnie, zmarł 29 października 1999 r. w Świdniku. Ukończył Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Głębokiem, […]

Kępski Józef Stanisław

Urodził się w dniu 2 maja 1939 r. w Kolonii Kępa k. Lublina, zmarł w dniu 29 grudnia 2011 r. w Lublinie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową nr 1 w Lublinie […]

Król Marian Franciszek

Urodził się w dniu 4 września IX 1957 r. w Godziszowie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Zespole Szkół Technicznych w Świdniku w 1981 r. Od 1976 był zatrudniony w Wytwórni […]

Kuć Ryszard Jan

Urodził się w dniu 2 stycznia 1941 w Kępie k. Siedlec. Absolwent Politechniki Warszawskiej, studiował na kierunku mechaniczno- technologicznym (1965). W latach 1965-81 był projektantem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowe […]

Kucharzewski Stefan Julian

Urodził się w dniu 28 stycznia 1952 r. w Lublinie. Absolwent Akademii Medycznej tamże, studiował na Wydziale Lekarskim (1981). W latach 1983-84 był pracownikiem Zakładu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) w Świdniku, […]

Listowski Cezary Adam

Urodził się w dniu 21 maja 1950 r. w Wałczu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiował na kierunku biblistyka (1975). W marcu 1968 r. uczestniczył w wiecu studenckim w „miasteczku akademickim” […]

Nowak Bernard

Urodził się w dniu 3 listopada 1950 r. w Kwidzynie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiował na kierunku polonistyka (1976). W latach 1968-69 był kierownikiem mieszalni pasz w Państwowym Gospodarstwie Rolnym […]

Pietruszewski Stanisław

Urodził się w dniu 16 marca 1937 r. w Sowinie k. Parczewa, zmarł 2 grudnia 2010 r. w Świdniku. Jego rodzicami byli Jan i Katarzyny z domu Danielkiewicz. W latach […]

Radek Urszula

Urodziła się 1 listopada 1934 r. w Rejowcu, nazwisko rodowe Kijanko. Rodzice: Wojciech i Helena. Dzieci: Andrzej Radek (ur. 1.03.1958 r. w Świdniku), mgr socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL, pracownik […]

Smyk Sławomir Waldemar

Urodził się 17 grudnia 1950 r. w Lublinie. Ukończył Technikum Telekomunikacyjne nr 2 tamże (1972 r.). W latach 1967-68 elektryk w Rzemieślniczej Spółdzielni Fryzjerów (RSF) w Lublinie, od 1968 do […]

Sokołowski Andrzej

Urodził się 22 listopada 1941 r. w Komarowie koło Zamościa. Ukończył Wieczorowe Technikum Mechaniczne w Świdniku (1967 r.). W latach 1959-81 pracownik WSK PZL Świdnik. W dniach 26-27 lipca 1980 […]

Stepek Jan Andrzej

Urodził się 23 grudnia 1951 r. w Sanoku, zmarł 9 listopada 1996 r. w Rzeszowie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), na Wydziale Nauk Humanistycznych (1977 r.); członek Koła Naukowego Studentów […]

Suseł Kazimierz

Urodził się 11 lipca 1931 r. w Uherze koło Chełma, zmarł 8 października 1997 r. w Świdniku. Ukończył Technikum Mechaniczne (TM) w Chełmie (1952 r.). W 1940 r. repatriowany ze […]

Toporowski Jan

Urodził się 13 lutego 1953 w Kępie koło Lublina. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej (AWSI)w Lublinie (1976 r.). W latach 1976-81 i 1983-84 zatrudniony w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku (FŁT) […]

Wojciechowski Norbert Jan

Urodził się 4 lutego 1939 r. w Smętowie Granicznym koło Starogardu Gdańskiego, zmarł 11 listopada 2019 r. w Lublinie. W okresie od 1959-64 r. student filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie […]

Zaguła Józef

Urodził się 17 czerwca 1936 r. w Jeżowem koło Stalowej Woli, zmarł 20 grudnia 2017 r.. Ukończył Technikum Hutnicze w Stalowej Woli (1954 r.). W latach 1954-62 zatrudniony w WSK […]

Zawada Franciszek

Urodził się 14 listopada 1942 r. w Tomaszowicach koło Lublina. Ukończył Szkołę Podstawową, mistrz ślusarski (1980). W 1962 r. pomocnik kowala w Fabryce Samochodów Cieżarowych (FSC) w Lublinie, od 1962-76 […]