Smyk Sławomir Waldemar

Urodził się 17 grudnia 1950 r. w Lublinie. Ukończył Technikum Telekomunikacyjne nr 2 tamże (1972 r.).

W latach 1967-68 elektryk w Rzemieślniczej Spółdzielni Fryzjerów (RSF) w Lublinie, od 1968 do 1969 r. w FSC tamże, w latach 1969-72 w Powszechnym Domu Towarowym tamże, później od 1972 r. do 1980 r. elektronik w Zakładzie Techniki Biurowej (ZTB) tamże.

Od września 1980 r. w „Solidarności”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego (KZ) w ZTB. W październiku 1980 r. oddelegowany, następnie zatrudniony (w ramach utworzonej Regionalnej Agencji Fotograficznej <<RAF>>) jako fotograf w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim (MKZ), następnie Zarządu Regionu (ZR) Środkowo-Wschodniego, dokumentował działalność „Solidarności” w Regionie Środkowo-Wschodnim i w kraju, m.in. na I Krajowym Zjeździe Delegatów (KZD).

W dniach od 14 do 16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) PZL Świdnik (m.in. fotograf strajku), współredaktor „Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego”, 16 grudnia 1981 r. aresztowany podczas opuszczania spacyfikowanego WSK PZL, przetrzymywany w AŚ KM MO i AŚ w Lublinie, sądzony (z Wiesławem Lipcem, Krzysztofem Michałkiewiczem i Bożenną Kudelską) przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego Ośrodek Zamiejscowy Lublin, 10 stycznia 1982 r. skazany na 1 rok więzienia, 27 lutego 1982 r. w wyniku rewizji prokuratorskiej SN Izba Wojskowa w Warszawie podwyższył wyrok do 2 lat więzienia, osadzony w ZK w Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie, 10 września 1982 r. zwolniony ze względu na stan zdrowia żony (przerwa w odbywaniu kary 2-krotnie przedłużana). W latach 1983-85 utrzymywał się z dorywczych prac rzemieślniczych (wyrób miniatur) i z wykonywania na rzecz podziemia emblematów, kalendarzy fotograficznych i odbiorników radiowych dla więźniów. Współpracownik grupy podziemia skupionej wokół Stanisława Machnika, Stanisława Dąbrowskiego oraz Maryli i Zenona Binkiewiczów; we współpracy z plastykiem Jerzym Saniewskim. W okresie od 1983 r. do 1984 r. kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., rewizje w mieszkaniu.

Od czerwca 1985 r. na emigracji w Szwecji; zatrudniony jako technik radiowy.

Marcin Dąbrowski