Wojciechowski Norbert Jan

Urodził się 4 lutego 1939 r. w Smętowie Granicznym koło Starogardu Gdańskiego, zmarł 11 listopada 2019 r. w Lublinie. W okresie od 1959-64 r. student filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL).

W latach 1965-89 pracownik KUL, m.in. rzecznik prasowy, kierownik Zakładu Małej Poligrafii, dyr. Działu Wydawniczo-Poligraficznego. W marcu 1968 r. uczestnik wieców i manifestacji studenckich w Lublinie.

Od września 1980 r. w „Solidarności”; sekretarz Komisji Uczelnianej, w miesiącach kwiecień-maj 1981 r. delegat na I Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Prezydium Zarządu Regionu.

W dniach 13-15/16 grudnia 1981 r. przewodniczący Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) „Solidarność” z siedzibą w WSK PZL Świdnik, po pacyfikacji uczestnik strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów (LZNS); od 17 grudnia 1981 r. w ukryciu, w marcu 1982 r. ujawnił się po negocjacjach podjętych w jego sprawie przez bp. Bronisława Dąbrowskiego i prymasa Józefa Glempa (na prośbę władz KUL). W 1982 r. współpracownik podziemnego pisma „Pierwiosnek”; w okresie od 1983-89 r. podczas wyjazdów służbowych z KUL na Zachód w kontakcie z Biurem Koordynacyjnym „Solidarności” w Brukseli. W 1988 r. w listach otwartych do prezydenta Lublina i radnych Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Lublinie żądał usunięcia pomnika B. Bieruta w Lublinie i zmiany nazw ulic: Nowotki na ks. I. Radziszewskiego oraz Przełom na al. Jana Pawła II (pomnik usunięto, nazwy ulic zmieniono). W okresie od 1988 r. do 1989 r. uczestnik prac Klubu Myśli Politycznej Dziekania w Warszawie.

W latach 1989-91 członek Prezydium Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarność” Województwa Lubelskiego (od 30 czerwca 1989 r. KO „Solidarność” Lubelszczyzny). W 1990 r. jako osoba prywatna sfinansował koszty usunięcia pomnika Wdzięczności (żołnierz sowiecki) z pl. Litewskiego w Lublinie. W okresie od 1990-94 r. przewodniczący Lubelskiego Sejmiku Samorządowego z ramienia KO, następnie od 1994 r. do 1998 r. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego z mandatu „Solidarności”, w latach 1998-2002 radny sejmiku. Od 1990 r. do 1998 r. w Porozumieniu Centrum (PC), od 1999 r. do 2002 r. w Porozumieniu Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD), w latach 2002-03 w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym – Ruch Nowej Polski (SKL-RNP), od 2005 r. w PO. W okresie od 1990 r. do 2012 r. prezes i właściciel Norbertinum Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia Sp. z o.o. (pierwsze prywatne wydawnictwo katolickie w Polsce).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.), laureat nagrody Bene Meritus Terrae Lublinensi – za działalność na rzecz Lublina i regionu (2009 r.), Angelusa Lubelskiego w kategorii człowiek kultury medialnej (2010 r.), laureat nagrody Polcul Foundation i Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury (2004 r.).

W latach 1981-82 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Lublinie w ramach Sprawy Obiektowej (SO), kryptonim Związek; od 23 lipca 1982 r.  do 31 sierpnia 1989 r. przez Wydz. IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/KE, kryptonim Doradca.

Marcin Dąbrowski