Blajerski Włodzimierz

Urodził się 31 stycznia 1950 r. w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (1974).

W latach 1975-1980 aplikant i asesor sądowy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu i Lublinie, od 1980 r. do 1981 r. radca prawny Polskiego Związku Motorowego w Lublinie, w 1985 r. pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

W lipcu 1980 r. przewodniczący Komitetu Postulacyjnego, od września 1980 r. w „Solidarności”, jeden z doradców Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) Regionu Środkowo-Wschodniego; przewodniczący Komisji Zakładowej w Polskim Związku Motorowym (PZM). Na przełomie kwietnia i maja 1981 r. delegat na I Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowo-Wschodniego; członek Prezydium Zarządu Regionu (ZR), delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów (KZD), współprzewodniczący Zespołu ds. Praworządności i Praw Obywatelskich; przewodniczący Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) w Lublinie, od listopada do grudnia 1981 r. członek Rady Społeczno-Gospodarczej. 10 grudnia 1981 r. otrzymał pełnomocnictwo od przewodniczącego Zarządu Regionu (ZR) na organizowanie regionalnych struktur „Solidarności” na wypadek delegalizacji związku.

Od 12/13 grudnia 1981 r. w ukryciu; 13 grudnia 1981 r. uczestnik ewakuacji sprzętu poligraficznego i zapasów papieru z siedziby ZR; współorganizator posiedzenia inicjującego powołanie Tymczasowego Zarządu Regionu (TZR) Środkowo-Wschodniego; przekazał na ręce Marka Poniatowskiego pełnomocnictwo na przewodzenie i tworzenie TZR; 14 grudnia 1981 r. współorganizator strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów (LZNS) w Lublinie; w dniach 14/15–16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych (WSK PZL) Świdnik, członek Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS); 16 grudnia 1981 r., po pacyfikacji WSK Świdnik, ponownie w LZNS i krótko w Fabryce Samochodów Ciężarowych (FSC) Lublin. Do 1987 r. członek TZR, koordynator działań podziemnych w regionie; w kwietniu 1982 r. udziela pełnomocnictw na organizowanie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej (RKK) Regionu Środkowo-Wschodniego. 29 lipca 1982 r. formalne ujawnienie. 22 września 1983 r. aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym (AŚ) w Lublinie i AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony ok. 27 lipca 1984 r. na mocy amnestii. Dwukrotnie zwalniany z pracy. W latach 1986-1991 Dyrektor Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1986 r. członek Tymczasowej Rady „Solidarności” Regionu Środkowo-Wschodniego. Ok. 40 razy zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 r. dyrektor Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego (KO) „Solidarności” Województwa Lubelskiego; wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie. W latach 1989-1991 w Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN), prezes Regionu Lubelszczyzna, członek Zarządu Głównego. W latach 1991-92 dyrektor Gabinetu Ministra Sprawiedliwości w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, w latach 1992-93 wiceminister Spraw Wewnętrznych w rządzie Hanny Suchockiej. Od 1991 r. do 1993 r. poseł RP z listy Wyborczej Akcji Katolickiej (WAK), w latach 1993-2001 prokurator apelacyjny w Lublinie, w 2001 r. z-ca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy w rządzie Jerzego Buzka. Od 1990 r. w Polskim Czerwonym Krzyżu (PCK), od 2001 r. wiceprzewodniczący, od 2005 r. przewodniczący Sądu Organizacyjnego PCK. Od 1991 r. w Towarzystwie Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), w latach 1991-2000 członek Zarządu TP KUL. Od 2004 r. prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku. Od 2005 r. na czele zespołu Ujawnić Prawdę, działającego pod auspicjami przewodniczącego ZR Środkowo-Wschodniego.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), tytułem Zasłużony dla NSZZ „S” (2014), statuetką Lubelskiego Lipca (2010), Odznaką Honorową PCK I stopnia (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Medalem Zasługi Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej (2010), odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2014).

Od 20 września 1982 r. do 4 września 1989 r. rozpracowywany przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) w Lublinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim Blekot; w latach 1989-1990 w ramach SOR kryptonim Działacz.

Marcin Dąbrowski